JVM Connect

JvM Connect creëert de verbindende factor voor veilig en efficiënt werken.

JVM Connect

JvM Connect creëert de verbindende factor voor veilig en efficiënt werken.

Om goed te blijven presteren als bedrijf is het nodig om te veranderen en mee te bewegen met de marktsituatie en de economie.
Ik bied diverse diensten aan om u en uw management hierin te ondersteunen. Graag ga ik de connectie met u aan!

Lean management

Na mijn intensieve training bij de firma Oliver Wight (Green Belt lean management) zit het lean denken in mijn bloed.

 

QSHE / KVGM management

Het borgen van de kwaliteit in een (productie)proces is essentieel voor de continuïteit van het bedrijf. Fouten moeten worden geëlimineerd en het proces moet beheerst worden.

Operationeel management 

JvM Connect biedt uw organisatie ad interim ondersteuning aan op het gebied van operationeel management bij uitval van uw manager of uitbreiding van de werkzaamheden.

Instroombevordering in technische opleidingen 

Per jaar worden er in Noord-Oost Nederland 8 evenementen georganiseerd door de regionale TechnetKringen, STO organisaties, of bedrijvenclusters.

Hoe kan ik je helpen?

  • Aansturen en ondersteunen van (een team van) medewerkers

  • Analyseren en optimaliseren van processen (lean management)

  • Verbeteren van de samenwerking tussen de medewerkers en afdelingen

  • Bewustwording van veiligheid, arbo en gezondheid in de organisatie

Maak kennis met JVM Connect

Maak kennis met JVM Connect

JvM Connect richt zich op technische bedrijven die een leidende positie ambiëren of willen behouden door excellent te presteren. Hiervoor is het belangrijk dat bedrijven blijven veranderen en meebewegen met de marktsituatie en de economie.  

In mijn werk leg ik de verbinding tussen de directie en de medewerkers enerzijds en tussen de medewerkers en de werkprocessen anderzijds.  

Door de waan van alle dag ontbreekt het vaak aan capaciteit om veranderingen of verbeteringen in het proces efficiënt en volledig te realiseren. Een ander aspect is dat het veranderen van een organisatie en haar medewerkers lastig is, zeker vanuit de eigen organisatie waar iedereen een vertrouwde manier van werken heeft. 

 

Contact    Contact