Lean management

Na mijn intensieve training bij de firma Oliver Wight (Green Belt lean management) zit het lean denken in mijn bloed.

Bedrijven kunnen de snel veranderende marktvraag moeilijk volgen en hebben te maken met inefficiëntie in vaak verouderde processen. Door een duidelijke focus op: de te realiseren doelstelling, het toepassen van logische stappen in het verbetertraject en het motiveren en enthousiasmeren van het projectteam worden door de medewerkers zelf resultaten geboekt, die vooraf als onmogelijk werden beschouwd. Bijkomend sterk punt is dat er een enorm draagvlak ontstaat bij de projectgroep voor de gekozen werkwijze.

Gerealiseerde lean projecten:

  • Transformatie van statische productie naar one-piece-flow productie van airconditioning apparatuur met een doorlooptijdreductie van meer dan 75%!
  • Serieproductie van handbediende aandrijvingen voor de procesindustrie naar flow productie waarbij doorlooptijdreductie en een substantiële voorraadverlaging tot stand is gebracht.
  • 5S trajecten met hoge kostenbesparing tot gevolg.
  • Value Stream Mapping en planningssysteem en behoeve van just in time levering van onderdelen ten behoeve van bruggen, sluizen en scheepsbouw.

Maak kennis met JVM Connect

Maak kennis met JVM Connect

JvM Connect richt zich op technische bedrijven die een leidende positie ambiëren of willen behouden door excellent te presteren. Hiervoor is het belangrijk dat bedrijven blijven veranderen en meebewegen met de marktsituatie en de economie.  

In mijn werk leg ik de verbinding tussen de directie en de medewerkers enerzijds en tussen de medewerkers en de werkprocessen anderzijds.  

Door de waan van alle dag ontbreekt het vaak aan capaciteit om veranderingen of verbeteringen in het proces efficiënt en volledig te realiseren. Een ander aspect is dat het veranderen van een organisatie en haar medewerkers lastig is, zeker vanuit de eigen organisatie waar iedereen een vertrouwde manier van werken heeft.