Instroombevordering in technische opleidingen

Vanaf 2015 ben ik ontwikkelaar en projectleider van het succesvolle evenement voor leerlingen van 10 tot 16 jaar om hen enthousiast te maken voor een opleiding en carrière in de techniek, Techniek Tastbaar. Per jaar worden er in Noord-Oost Nederland 10 evenementen georganiseerd door de regionale TechnetKringen, STO organisaties, of bedrijvenclusters. Ook in andere regio’s worden deze evenementen voorbereid en ingepland.

Regionaal worden alle leerlingen van de groepen 7 en 8 uit het basisonderwijs en de leerlingen van het voortgezet onderwijs uitgenodigd voor het evenement. Hier presenteren circa 25 regionale bedrijven en instanties uit uiteenlopende technische branches techniek wat in hun organisatie wordt gebruikt. De leerlingen kunnen zelf bij alle stands activiteiten uitvoeren die met deze techniek te maken hebben: lassen, bouwen, programmeren, sleutelen, robots besturen, met drones vliegen, machines besturen, et cetera.

Tegelijkertijd presenteren de technische opleidingen de mogelijkheden om een technische studie te volgen en geven de bedrijven informatie over het werken in een technische functie. Ook voor ouders is het evenement heel interessant, omdat zij een goed beeld krijgen van de mogelijkheden in de techniek bij de opleidingen en de bedrijven.

Per evenement ontvangen we gemiddeld zo’n 1500 bezoekers, waarvan circa 900 leerlingen en 600 ouders.

Meer informatie en een indruk van dit evenement is te vinden op de website www.techniektastbaar.nl.

Maak kennis met JVM Connect

Maak kennis met JVM Connect

JvM Connect richt zich op technische bedrijven die een leidende positie ambiëren of willen behouden door excellent te presteren. Hiervoor is het belangrijk dat bedrijven blijven veranderen en meebewegen met de marktsituatie en de economie.  

In mijn werk leg ik de verbinding tussen de directie en de medewerkers enerzijds en tussen de medewerkers en de werkprocessen anderzijds.  

Door de waan van alle dag ontbreekt het vaak aan capaciteit om veranderingen of verbeteringen in het proces efficiënt en volledig te realiseren. Een ander aspect is dat het veranderen van een organisatie en haar medewerkers lastig is, zeker vanuit de eigen organisatie waar iedereen een vertrouwde manier van werken heeft.